SCHOOL PROJECTS

 

 

le74
 
 
hisNL
Nieuwe Leeromgevingen [NL]
Ruimtes ontwikkelen die leerlingen prikkelen en uitgedagen, ruimtes die grenzen wegnemen maar ook een veilige plek zijn.
 
Een goede leeromgeving is een plek waar iedere leerling samen of alleen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen en ontplooien.
 
Met de leerling als middelpunt in combinatie met nieuwe vormen van lesgeven vraagt ook om een andere benadering van het schoolgebouw. Het klaslokaal is niet enkel meer de plek waar wordt lesgegeven, maar het hele schoolgebouw en zijn verankering in de wijk vormt uiteindelijk de basis voor een goede school.  
 
Momenteel ontwerpen en bouwen wij diverse schoolprojecten in het Primair en Voortgezet onderwijs.
 
 

 

 

New Learning Environments [ENG]
Spaces that stimulate and challenge students, spaces that take away boundaries and are simultaneously a safe place.
 
A good learning environment is where every student can develop themselves in their own unique way or as a group together.
 
With the student at the center and including new teaching programs requires a different design approach to a school as a building.
The classroom is no longer  the only place for teaching, but the whole building and its anchoring in the neighborhood forms ultimately the base for a good school.
 
We are currently designing and building various school projects in Primary and Secondary education.
 
 
 
 
A WOVEN FACADE SYSTEMA WOVEN FACADE SYSTEM