14-001 PKZ POLEN

5554 
 

← back

NL 

PKZ Polen [PL]

Głównym naszym założeniem projektowym jest rewitalizacja terenów przy dworu PKP i PKS w Olkuszu. Zorganizowanie komfortowej, estetycznej i przyjaznej przestrzeni miejskiej dla każdego, zarówno dla dzieci i dorosłych, a także dla turystów i mieszkańców.
Miejsce będące punktem spotkań, z charakterystyczną przestrzenią, do której można dostać się rowerem, autobusem, pociągiem czy przyjść na piechotę. Miejscem, od którego mogą rozpoczynać się wszystkie szlaki turystyczna, nie tylko te miejskie, ale również regionalne. A także miejscem rozwoju i wypoczynku na świeżym powietrzu. Aby spełnić powyższe założenia prezentowana koncepcja zagospodarowania zakłada
następujące funkcje:
• Centrum Kultury ze świetlicą miejską dla dzieci oraz terenami zielonymi,
• Nowy dworzec PKS i dla busów prywatnych przewoźników,
• Punkt informacji turystycznej z restauracją,
• Uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna,
• Zorganizowana przestrzeń obsługująca dworzec PKP,
• Zorganizowanie i łatwo dostępna przestrzeń parkingowa- zarówno dla osób podróżujących PKP, jak i odwiedzających Centrum Kultury

Ideą projektową dla koncepcji zagospodarowania terenu jest łąka kolejowa. Wybór ten pokierowany był sąsiedztwem dworca kolejowego oraz fakt, iż jedną z podstawowych funkcji tego terenu zarówno istniejącą jaki projektowaną jest komunikacja. W przeglądzie Olkuskim, w artykułach dotyczących dawnego Olkusza można doczytać się wśród wspomnień mieszkańców, iż w pobliżu obszaru opracowania znajdowały się łąki kolejowe.


 
 
A WOVEN FACADE SYSTEMA WOVEN FACADE SYSTEM 

DATA

 

 
 
 

TEAM-MEMBER

Taco Hylkema

Agnieszka Waszak

 
 

polen-versie-1-b