17-014 schiedam

← back

FLOATING DUNES [nl]

‘Floating dunes’ is een poëtische titel voor een realistische en innovatieve oplossing met iconische kwaliteit voor het ontwerp van de geluidsbarrière langs de Polderbaan.

Klimaat veranderende omstandigheden, een stijgende waterspiegel en toenemend vliegverkeer met de daarbij behorende toename van geluidsoverlast vormen de problemen die het functioneren van Schiphol en de Polderbaan (gelegen onder de zeespiegel en in een dichtbevolkt gebied) in de toekomst negatief kunnen beïnvloeden.

Floating dunes is ontstaan door juist het probleem te gebruiken als oplossing en daarnaast een een meerwaarde te generen voor zowel Schiphol, het milieu en het bewoonde gebied eromheen.

Holistische gezien zijn de eerder genoemde problemen wederkerig met elkaar verbonden door de toename van Co2 uitstoot, door onder andere het vliegverkeer daarom vormt het terugdringen van deze emissie ook een werkelijk onderdeel van het ontwerp.

Het ontwerp

Zoals op de tekeningen is te zien zijn een 16 tal waterbassins langs de polderbaan gesitueerd die dienen om water fluctuatie in het gebied rond de landings baan op te vangen

Echter zit er aan de toepassing van open bassins een restrictie dat ze niet open mogen zijn om vogel populaties te voorkomen. Hieruit ontstond dus het idee om de bassins dus te laten dienen als fundatie van de geluidsschermen en deze erboven op te laten drijven. De afmetingen (75m radius) van de ronde bassins zijn gebaseerd op de toegestane obstakel zone bij het starten en de hoogte van de daarop drijvende duinen komt voort uit de maximale hellingshoek van 1:7 voor het landen.

Dit levert uiteindelijk dus een scherm op met een hoogte van 11meter op 75 meter afstand van het hart van de startbaan. Zie doorsnedes Tab 10

Om nog meer reflectie oppervlakte te generen liggen de drijvende duinen in een dijklichaam welke aerodynamische gevormd is en met daarachter nog een rij van hoger gelegen duinen. Ook deze kunnen draaien waardoor op +/- 150 meter van de startbaan een tweede geluidswal ontstaat van 20 meter hoog. Overigens leveren de achterliggende dijklichamen en hun negatieve vorm van de duinen een tweede rij van barrières op.

WOVEN FACADE SYSTEMA WOVEN FACADE SYSTEM

DATA

TEAM-MEMBER

Taco Hylkema